njsh.net
当前位置:首页>>关于C语言程序,输入12345怎么输出54321?的资料>>

C语言程序,输入12345怎么输出54321?

While(n!=0) Result=n%10+Result/10; n/=10

#include #include int main(){ int a; while(scanf("%d",&a)!= EOF){ while(a>0){ printf("%d",a%10); a = a/10; } printf("\n"); } return 0; } 运行结果:

你可以把这五个数放在数组里面,再把数组倒着输出来

#includeint main(){int a = 12345, b = 0;while (a != 0){b = b * 10 + a % 10;a /= 10;}printf("%d\n", b);return 0;}

#include main() { int i; char s[1000]; gets(s); for(i=strlen(s)-1;i>=0;i--)printf("%c",s[i]); system("PAUSE"); }

大概想法就是,对角线上是1,对角线的夹角内分别是2,3,4,5四个方向 #include int main(){ int i, j, n; int a[21][21] = {0}; scanf("%d", &n); for(i = 0;i < n;i++) { for(j = 0;j < n;j++) { if(i == j || (i+j) == n -1) a[i][j] = 1; if(j >...

我的可以运行中文,如果代码中的中文无法通过编译,请你换成英文再试一下,代码我已经调试过了,保证没错的。呵呵,祝你成功。我是新人,今天刚刚注册了百度。多多鼓励矮~ #include #define N 15 void main() { int i,n,m,k=0,a[N]; printf("输...

#include int main(void) { int,i,a[5]; for(i=0;i=0;i--) printf("%d",a[i]); printf("\n"); }

这个就是函数的递归了。在函数内调用本身。 思路如下; 首先是a=1进入f(a),然后在f(a)中迭代自己,不过参数传入(a+1)也就是2,一直往下迭代,直至a=6,迭代进行不下去,执行上一层迭代没有执行完的代码,也就是输出a=5,4,3,2,1的代码,最终的结...

#include #include int main() { int n,num1,num2,num3,num4,num5,m; printf("please input the number: "); scanf("%d",&n); num1=n/10000; //万位 num2=(n-num1*10000)/1000; //千位 num3=(n-num1*10000-num2*1000)/100; //百位 num4=(n-num1*...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.njsh.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com